در زمینه فعالیت های بازرگانی

 1. فروش و نصب بیش از ۵۰۰ دستگاه کنتور هوشمند WI در استان تهران
 2. فروش و نصب بیش از ۲۰ دستگاه کنتور هوشمند الکترومغناطیسی در استان تهران
 3. تأمین شیرآلات و فلومترهای اولتراسونیک پروژه ساخت کارخانه فولاد بافت (کارفرما : شرکت احیا استیل فولاد بافت مشاور : مهندسین مشاور برسو)
 4. فروش فلومترهای الکترومغناطیسی به مؤسسه اروندان
 5. تأمین شیرآلات و فلومترهای الکترومغناطیسی پروژه خط انتقال پساب شرکت فولاد زرند ایرانیان (کارفرما : شرکت فولاد زرند ایرانیان مشاور : مهندسین مشاور معیار صنعت خاورمیانه)
 6. تأمین شیرآلات پروژه سد تالوار (کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان زنجان مشاور : مهندسین مشاور مهاب قدس)
 7. تأمین شیرالات پروژه سد سیلوه (کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی مشاور : مهندسین مشاور آب گیر)
 8. شیرالات پروژه خط انتقال آب زاهدان (کارفرما : شرکت محترم آب و فاضلاب زاهدان مشاور : شرکت مهندسین مشاور بندآب)
 9. بخشی از شیرآلات پروژه سد ماملو (کارفرما : شرکت آب منطقه ای تهران مشاور : مهندسین مشاور لار)
 10. بخشی از شیرآلات پروژه سد هایقر (کارفرما : شرکت فن آوری نوین نیرو مشاور :شرکت مهندسین مشاور آب نیرو)
 11. بخشی از شیرالات طرح آبرسانی نجف اشرف (کارفرما : آب و فاضلاب استان تهران)
 12. بخشی از شیرآلات پروژه سد حوضیان (ارفرما : شرکت آب منطقه ای استان لرستان مشاور : شرکت مهندسین مشاور پارس ری آب)
 13. بخشی از شیرآلات پروژه سد کوچری (کارفرما : شرکت آب منطقه ای تهران مشاور :مهندسین مشاور مهاب قدس)
 14. بخشی از شیرآلات پروژه سد جامیشان (کارفرما : آب منطقه ای کرمانشاه مشاور : مهندسین مشاور آبدان فراز)
 15. شیرآلات طرح جدید سد بوکان (کارفرما : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی مشاور :مهندسین مشاور آشناب)
 16. بخشی از شیرالات پروژه تونل انحراف هیروی (کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مشاور : مهندسین مشاور مهاب قدس)
 17. شیرالات پروژه سد گاران (کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان کردستان مشاور :مهندسین مشاور پویاب)
 18. تأمین شیرآلات مورد نیاز شرکت صنایع فولاد و آهن سرمد ابر کوه (کارفرما : شرکت صنایع فولاد و آهن سرمد ابرکوه)
 19. تأمین شیرالات و تعدادی فلومترهای الکترومغناطیسی مورد نیاز شرکت صنایع ملی مس ایران (کارفرما : شرکت صنایع ملی مس ایران)
 20. تأمین شیرآلات پروژه سامانه انتقال آب از سد آزاد به دشت قروه و دهگلان (کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران)

در زمینه فعالیت های اجرایی

 1. اجرای کلیه تجهیزات هیدرومکانیکال مخازن مجتمع مسکن مهر شرستان رباط کریم (کارفرما : شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران مشاور : آقای مهندس عبدی)
 2. نصب بخشی از شیرآلات قسمت دوم خط جدید انتقال آب زابل به زاهدان (کارفرما : شرکت آب و فاضلاب زاهدان مشاور : شرکت مهندسین مشاور بندآب)
 3. صب و راه اندازی کلیه شیرآلات و تجهیزات هیدرومکانیکال فاز اول سامانه انتقال سد آزاد به دشت
  قروه و دهگلان (کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مشاور : شرکت مهندسین مشاور آبان پژوه)
 4. طراحی،تهیه، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات الکترومکانیکی شیرآلات مخزن شماره ۱۱ آب تهران (کارفرما : شرکت تأمین و تصفیه آب تهران مشاور : شرکت مهندسین مشاور زیستاب)
 5. طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی کلیه تابلو برق های تجهیزات مخزن شماره ۱۱ آب تهران (کارفرما : شرکت تأمین و تصفیه آب تهران مشاور : شرکت مهندسین مشاور زیستاب)
 6. طراحی، تهیه، ساخت و نصب سیستم محافظت از مخازن مسگر آباد تهران در هنگام زلزله (کارفرما : شرکت تأمین و تصفیه آب تهران مشاور : مهندسین مشاور لار)
 7. ….