آدرس دفتر تهران:

ادرس تهران سعادت اباد، بلوار پاکنژاد، بالاتر از چهارراه سرو ،نبش کوچه ندا ،ساختمان جاوید

شماره تماس : ۲۲۰۸۴۶۹۵ – ۲۲۳۶۳۰۲۵

شماره فکس: ۲۲۳۶۳۰۲۴

مدیرعامل : مهندس حسن مهدیزاده ۰۹۱۲۶۰۱۰۵۵۲

مدیر فروش : مهندس بابک یزدی ۰۹۱۲۷۱۸۰۸۹۶

Instagram: @gostarab